Miljö

 

Miljö

 

Transportbranschen påverkar miljön bland annat genom sina utsläpp.

 

Vi arbetar därför hårt för att minska vår miljöpåverkan.

 

Detta gör vi bland annat genom att vid inköp av nya fordon alltid välja den högsta tillgängliga miljöklassen.

Miljön påverkas också genom sättet att köra våra fordon.

 

Våra förare är därför utbildade i miljövänligt körsätt.

 

Fordonen ör utrustade med GPS-sändare som sänder information till vårt datnätverk.

 

Detta ger Trafikledningen och förarna regelbunden information om körsätt,

 

drivmedelsförbrukning och vilka förbättringar som kan göras.

 

På detta sätt har vi lyckats minska drivmedelsförbrukning och därigenom också miljöpåverkan.

 

 

Kvalitet

 

Vi förbättrar ständigt verksamheten för att motsvara kundernas krav och förväntningar.

 

 

 

Säkerhet

 

Med bra planering och kunniga förare som grund utför vi effektiva och säkra transporter.

 

Trafiksäkerhetspolicy

 

Strömstad Åkeri & Terminalservice AB | Solrosgatan 3 | 452 33 Strömstad

 

© 2010 Strömstad Åkeri