Policy

 

Läs om Strömstad Åkeri olika policy

 

Trafikpolicy

Vår ambition är att med ett ledningsansvar som grund och som yrkesmän vara föredömen i trafiken

och medverka till att angelägna trafiksäkerhetsmål uppnås såväl för individen som för företaget

och samhället.

Läs mer...

 

Företagspolicy

Effektiva och säkra transporter. Att motsvara kundernas krav och förväntningar.

Läs mer...

 

 

Strömstad Åkeri & Terminalservice AB | Solrosgatan 3 | 452 33 Strömstad

 

© 2010 Strömstad Åkeri